•  עסקאות ויזמות נדל״ן         

    המשרד מעניק ליווי צמוד לפרויקטים ולעסקאות נדל"ן לסוגיהן ומעניק ייצוג משפטי מקיף, יעיל, דינמי ורב תחומי בכל שלבי העסקאות החל משלבי הייזום ובדיקות הנאותות, דרך הליכי התכנון, המו"מ המסחרי, ועד להשלמתן, לרבות טיפול בכל היבטי התכנון, הביצוע, המיסוי, המימון והרישום של העסקאות השונות. 

    המשרד מתמחה בייצוג יזמים, בעלי נכסים, חברות  ורוכשים בעסקאות מכר, רכישה והשכרה של נכסי נדל"ן, עסקאות קומבינציה, פרויקטים למגורים, נדל"ן מניב, מיזמים מסחריים ותכנוניים, שיתופי פעולה וקבוצות רכישה, קרקעות חקלאיות, קרקעות מינהל מקרקעי ישראל, דיור מוגן ועוד. 

    במהלך השנים, הובילה עו"ד ארנון עסקאות משמעותיות רבות וביניהן: ייצוג חברת שיכון ובינוי נדל"ן בעסקאות נדל"ן מסחרי בירושלים, ייצוג חברת אזורים בעסקאות בפרויקט המגורים רמת רחל בירושלים, ייצוג חברת דור אלון בעסקאות הקמה והפעלה של תחנות דלק ועוד.