•  ליווי משפטי בנושאי תכנון ובניה        
   
  המשרד מלווה יזמים ובעלי קרקעות ונכסים בתחום התכנון ובבניה לרבות בקידום שינוי ייעוד ותכניות בניין עיר, ליווי בקשות להיתרי בניה, ייצוג בהליכי התנגדות, ערר ועתירות מינהליות. 
   
  המשרד מטפל בהפחתת שומות היטל השבחה בגין אישור תכנית, מתן הקלה או שימוש חורג ומייצג את לקוחותיו בפני ועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה ובתי המשפט. 

  ליווי יזמים בתחום התכנון והבניה על היבטיו השונים מהווה חלק בלתי נפרד מהשירותים המשפטיים שמעניק המשרד בייצוג בעסקאות נדל"ן ובפרויקטים ומיזמים מסחריים. כך, נהנים לקוחות המשרד מטיפול מלא, מקצועי ויעיל במכלול ההיבטים הכרוכים ביזמות נדל"ן.  

  לעו"ד ארנון ניסיון רב בקידום וליווי הליכי תכנון ובניה ובין היתר הובילה מטעם היזמים את הליך שינוי הייעוד מדרום לאזה"ת בהרצליה פיתוח, מאזור חקלאי לאזור תעשיה ומסחר עפ"י תכנית הר/2030.    

  המשרד מקיים שיתופי פעולה עם אדריכלים, שמאי מקרקעין, מודדים ויועצים מובילים ובכך מעניק ללקוחותיו שירות מקצועי ומקיף החותר להשגת התוצאה המיטבית.